Każdy koniec jest nowym początkiem!
Every end is a new beginning!

 OSTATNIA EDYCJA 
 LAST EDITION 

 

 

 
 
 

“Spotkajmy się w Tu i Teraz.”
“Let's meet Here and Now.”

 

"Pozwól sobie nie wiedzieć. Pozwól się zaskoczyć."
"Let yourself to not know. Let yourself be surprised."

 

yes ! ? , wow ; "..." - : tak .

 


 

 

 
Copyright© 2013 by Fundacja Artystyczna Perform. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design: amsb.pl™ Development: