Ceny
Prices

 

 

PL 

9 Festiwal FLOW / re:action dla wszystkich zainteresowanych Kontakt Improwizacją i Improwizacją:
Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Warszawy koszt całego festiwalu wynosi 650 pln przy rejestracji oraz wpłacie zaliczki do 30 kwietnia, po tym terminie cena wynosi 800 pln. 
Aby wziąć udział w festiwalu należy najpierw zarejestrować się oraz po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na festiwal należy wpłacić zaliczkę w wysokości 400 pln lub całą kwotę do 30 kwietnia i całą kwote do 15 czerwca.

A jeśli nie masz czasu na cały festiwal możesz przyjść na wybrane przez siebie zajęcia.
Na wybrane zajęcia wpłacamy pełną kwotę do 30 kwietnia, po tym terminie cena będzie wyższa o 100 pln w przypadku wszystkich warsztatów i dżemów.

1. Intensywne warsztaty z Sergayem Golonov - 400 pln
   (6 dni; 2 h dziennie)
2. Intensywne warsztaty z Jurjim Kunar - 400 pln
   (6 dni; 2 h dziennie)
3. Taniec w przestrzeni miasta z Anną Piotrowską - 400 pln
   (6 dni; 2 h dziennie)
4. Zajęcia przed dżemami oraz dżemy taneczne z Iloną Keňová - 400 pln
   (6 dni; 2 h dziennie)
5. Pojedyncze warsztaty lub pojedyncze dżemy - 100 pln
   (2 h zajęć i 4 h dżemów)

 

Performatywny Projekt dla tancerzy:
Aby zgłosić swój udział w projekcie należy przesłać krótkie bio (maksymalnie jedna strona), a także video taneczne ze swoim udziałem na adres: info@perform.org.pl w tytule Performance with Ilona Keňová. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, a zatem kolejność zgłoszeń również jest ważna.

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Warszawy KOSZT Performance Project wynosi tylko 450 pln. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w projekcie należy wpłacić całość kwoty do 30 kwietnia.

Fundacja Artystyczna PERFORM
ul. Langiewicza 12/1
02- 071 Warszawa
Numer konta: Volkswagen Bank Polska S.A.
80 2130 0004 2001 0575 6119 0001
W tytule: 9 Festiwal Warsaw FLOW / re:action lub wybrany warsztat/warsztaty/jamy lub Performance Project with Ilona Kenova oraz swoje imię i nazwisko

UWAGA!
Liczba miejsc jest ograniczona. Tylko te osoby, które wpłacą zaliczkę, a następnie pełną kwotę w terminie mają zagwarantowane miejsce na festiwalu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 15 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu/warsztatach w terminie późniejszym niż 15 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na FLOW / re:action 2018!

EN

9 Festiwal FLOW / re:action for people interested in Contact Improvisation and Improvisation:
With financial support from the City of Warsaw, the cost of the festival is 160 Euro if you register and pay the deposit before 30th of April, after 30th of April the cost is 180 Euro.
In order to book your place please first register and after you receive confirmation of your registration for the festival, to confirm your place, please transfer the deposit of 100 EURO and the whole amount by 15th of June.

And if you do not have time for all festival you can come for specific classes:
The full payment for selected classes has to be done by 30th of April. The price will increase after 30th of April by 25 EUR for all workshops and jams.

1. Intensive workshop with Sergay Golonov 400 pln/100 euro
    (6 days; 2 h per day)
2. Intensive workshop with Jurji Kunar 400 pln/100 euro
    (6 days; 2 h per day)
3. Site specific with Anna Piotrowska 400 pln/100 euro
    (6 days; 2 h per day)
4. Pre jam class and jams with Ilona Kenova 400 pln/100 euro
    (6 days; 4 h per day)
5. One single class or one jam 100 pln/25 euro
    (2 h class, 4 h jam)

 

Performance Project for Dancers:

To take part in the project please send your short bio (max 1 page) and your video dance to email: info@perform.org.pl following title Performance with Ilona Kenova. Applications will be processed on an ongoing basis and therefore the order of applications is also important.

With financial support from the City of Warsaw, the COST of the project is only 110 Euro. After you receive confirmation of your participation in the Project, to confirm your place please transfer the whole amount of 110 Euro by 30th of April.

Bank account:
Fundacja Artystyczna PERFORM
ul. Langiewicza 12/ 1
02- 071 Warszawa Poland
Account Name: Fundacja Artystyczna PERFORM
Swift/Bic Code: WBKPPLPP
IBAN: PL 80 2130 0004 2001 0575 6119 0001
Bank address: Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124
Payment title: 9 Festival Warsaw FLOW / re:action or intensive workshop with…/jams or Performance Project with Ilona Kenova and your full name

IMPORTANT!
The amount of places are limited. If we do not receive your deposit after registration and hear from you by the 30th of April 2017 we will give your place to the next one on the waiting list. Also if you don't want to come, please let us know As Soon As Possible so we can offer your place onwards.
In case of cancellation of participation no later than 15 working days before the beginning of the festival, the participant is entitled to reimburse paid deposit.
In case of cancellation of participation in the Festival later than 15 working days before the beginning of the festival, the deposit shall not be refunded. It is possible, however, to transfer the reserved place to another person, indicating this person.
Cancellations can only be made in written form (e-mail, post).

We invite you to register for Warsaw FLOW / re:action 2018!